DOBROVOLNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ AKTIVITY PODNIKŮ

Kurz na míru

Základní info

Forma školení:
Základní komplexní školení vždy v podniku. Čas dle dohody.

Obsah školení:
Dobrovolné environmentální dohody,
Ekodesign výrobků,
EMAS,
EMS dle ISO 14001,
Environmentální benchmarking,
Environmentální manažerské účetnictví,
Environmentální reporting,
Hodnocení možností čistší produkce (HMCP),
Metoda LCA,
Monitoring a targeting,
Program environmentálního značení typu I (ekolabeling),
Společenská odpovědnost organizací (CSR),
Systém výrobek-služba,
Totální řízení kvality (TQM),
Udržitelná výroba a spotřeba aj.


Účel školení:
Účastníci jsou souhrnně seznámeni s nejdůležitějšími dobrovolnými nástroji ochrany životního prostředí podniku, které lze preventivně realizovat, tj. nad rámec povinné legislativy, za účelem snížit své negativní vlivy na životní prostředí a zároveň posílit své postavení na trhu, zvýšit konkurenceschopnost, dobrou pověst a v neposlední řadě i zvýšit zisk. Tak, aby si mohli vybrat tu správnou vhodnou alternativu pro svůj podnik a tím přispět k realizaci udržitelné výroby i spotřeby čili k realizaci udržitelného rozvoje.

Informační materiály:
Účastníci obdrží ve formě 1 ks CD-ROM zajímavé příručky o všech uvedených aktivitách pro podniky a další propagační materiály vhodné k tisku a vystavení v podniku jako zdroj informací o dobrovolných environmentálních aktivitách pro vedení podniku i zaměstnance.

DOBROVOLNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ AKTIVITY PODNIKŮ

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.