Cyklus 3 seminářů pro ředitele škol začínajících právních subjektů - ekonomické minimum

Kurz na míru

Základní info

Podrobná charakteristika obsahové náplně (anotace)
Cyklus 3 seminářů "Ekonomické minimum" je součástí šířeji koncipovaného cyklu osmi seminářů pro ředitele škol a jejich zástupce, který se věnuje celkové problematice managementu škol a školských zařízení.
Cyklus "Ekonomické minimum" je určen pro ředitele začínajících právních subjektů a zaměřuje se úzce na ekonomickou problematiku školy a směrnice s ní související.

1. Rozpočet se zřizovatelem
1.1. Provozní rozpočet - na co vše
1.2. Kroky vedoucí k projednání a schválení rozpočtu
1.3. Rozpočtové zdroje školy ve vztahu k provozu
1.4. Čerpání rozpočtu na provoz školy a práce s rozpočtem
1.5. Co definuje ZL ve vztahu k rozpočtu na provoz a účtování? [účastníci si přinesou ZL]
1.6. Účtování k rozpočtovým zdrojům školy (provoz) - orientačně (nejedná se o vlastní účetnictví)
1.7. Hospodářský výsledek (HV) - Fondy (Zákon č. 250/2000 Sb. v platném znění
1.8. Kontrola ze strany zřizovatele

2. Vnitřní směrnice školy
2.1.Zásady hospodaření (ZH) školy - klíčová směrnice
2.2. Vnitřní směrnice navazující i samostatné

3. Rozpočet na mzdy a ONIVy
3.1. Koncepce tvorby rozpočtu - principy, Metodika rozpisu rozpočtu od státu
3.2.Ukázka propočtu v modelu aktuální metodiky
3.3.Linie rozpisu rozpočtu:
STÁT ??? KRAJ ???POVĚŘENÁ OBEC 3. stupně ??? školy
3.4.Využití - čerpání
3.5.Zdroje FKSP - základ
3.6.Kontrola ze strany státu (ČŠI - samostatné kontroly)

Cíl vzdělávací akce
Orientovat se v základní ekonomické problematice základního a předškolního vzdělávání z pozice řídícího pracovníka a v souvislosti s přechodem školy do právní subjektivity.

Cyklus 3 seminářů pro ředitele škol začínajících právních subjektů - ekonomické minimum

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a pět ? Součet zapište číslicemi.