Chovatel - ošetřovatel koní

Kurz na míru

Základní info

Kurz je určen pro zájemce, kteří chtějí získat hlubší znalosti, vědomosti a dovednosti v oblasti chovatelství koní a poté se uplatnit jako majitelé či zaměstnanci sportovních stájí, chovatelských zařízení, turistických jízdáren, penzionů apod. Kurz může být zajímavý i pro milovníky koní z řad laické veřejnosti, kteří tak dostanou možnost dostat se ke koním, vyzkoušet si ošetřování, péči a manipulaci s koňmi pod odborným vedením zkušených lektorů.

Výuka teoretických předmětů je koncipována jako víkendové studium (pátek, sobota, neděle) ve stanovených intervalech (cca 1x za měsíc) formou přednášek a praktických cvičení v celkové dotaci 200 hodin. Praxe probíhá v podobě intenzivních týdnů v hřebčíně Favory se sídlem v Benicích u Benešova a rovněž ve stájích při České zemědělské univerzitě v Praze 6 - Suchdole. Na praxi (povinných je 84 hodin) budou vypsány termíny (pondělí až pátky) vždy pro 2 - 3 účastníky v mezidobí od zahájení do ukončení kurzu.

Náplní je vedle teoretické přípravy také studium speciálních předmětů. Můžeme jmenovat např. anatomie a fyziologie koní, genetika koní, výživa a krmení koní, veterinářství, etologie a etika chovu koní, reprodukce, technologie chovu, výcvik koně a jezdce, podkovářství, ekonomika chovu koní a v neposlední řadě hipoterapie, dnes velmi žádaná.

Po úspěšném dokončení a složení zkoušky získá absolvent osvědčení o kvalifikaci s celostátní platností. Celý vzdělávací program je určen zájemcům ze široké veřejnosti.

Chovatel - ošetřovatel koní

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.