Chov, výcvik a úprava psů

Kurz na míru

Základní info

Kurz je určen pro zájemce, kteří chtějí získat hlubší znalosti a vědomosti v oblasti chovu psů, osvojit si manipulaci se psy, jejich výcvik a základy úpravy srsti psů. Absolventi se mohou uplatnit jako majitelé či zaměstnanci poradenských a školících středisek v oblasti kynologie, uplatnění je též v psích hotelech, školách či útulcích.

Výuka je koncipována jako víkendové studium (pátek, sobota, neděle) ve stanovených intervalech (cca 1x za měsíc). Praktická část věnovaná základům výcviku a manipulaci se psy včetně základů úpravy psů proběhne po individuální dohodě účastníků kurzu s vyučujícími lektory. Teoretická část bude probíhat ve víkendových blocích v učebních prostorech České zemědělské univerzity v Praze.

Náplní je vedle teoretické přípravy (anatomie a fyziologie psa, reprodukce, výživa a krmení, parazitologie, veterinářství, etologie a etika chovu atd.) i praktická část věnovaná vlastní manipulaci se psem, jeho výcviku a úpravě.

Po úspěšném dokončení a složení zkoušky absolvent získá osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností. Podmínkou pro přijetí je zaslání závazné přihlášky a kopie dokladu o zaplacení kursovného + lékařské potvrzení o způsobilosti práce se zvířaty. Celý vzdělávací program je určen zájemcům ze široké veřejnosti.

Naše kurzy jsou koncipovány pro malé skupiny, maximálně pro 15 účastníků, ale pro otevření předpokládá minimálně 10 účastníků.

Závěrečná zkouška proběhne formou písemného testu a ústního zkoušení před odbornou komisí.

Chov, výcvik a úprava psů

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.