CESTOVNÍ RUCH

Kurz na míru

Základní info

Tento kurz se skládá ze 4 vyučovacích hodin standardního jazykového kurzu plus 2 soukromé semináře zaměřené na studium cestovního ruchu a turistiky denně.
Kurz je věnován studentům, již se zajímají o cestovní ruch a turistiku z profesních důvodů a pracují např. v úřadech turistických informací, v cestovních kancelářích nebo jako operátoři.

Studijní program se zaměřuje na různé oblasti cestovního ruchu; snaží se poskytnout studentům nejčastěji používanou slovní zásobu, včetně odborných termínů.
Studijní látka je získávána z různých zdrojů: četba příruček odborných škol, rozbor propagačních letáků, hotelových formulářů a novinových článků zabývajících se cestovním ruchem.
Nápomocí k vstřebání základní technické slovní zásoby a výrazů, jsou na toto zaměřená cvičení a diskuse. Na žádost studentů může být do kurzu zahrnuta návštěva hotelů, cestovních kanceláří a jiných míst majících spojitost s cestovním ruchem.

CESTOVNÍ RUCH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a šest ? Součet zapište číslicemi.