CESTOVNÍ RUCH

Kurz na míru

Základní info

Tento kurz se skládá ze 4 vyučovacích hodin standardního jazykového kurzu plus 2 soukromé semináře zaměřené na studium cestovního ruchu a turistiky denně.
Kurz je věnován studentům, již se zajímají o cestovní ruch a turistiku z profesních důvodů a pracují např. v úřadech turistických informací, v cestovních kancelářích nebo jako operátoři.

Studijní program se zaměřuje na různé oblasti cestovního ruchu; snaží se poskytnout studentům nejčastěji používanou slovní zásobu, včetně odborných termínů.
Studijní látka je získávána z různých zdrojů: četba příruček odborných škol, rozbor propagačních letáků, hotelových formulářů a novinových článků zabývajících se cestovním ruchem.
Nápomocí k vstřebání základní technické slovní zásoby a výrazů, jsou na toto zaměřená cvičení a diskuse. Na žádost studentů může být do kurzu zahrnuta návštěva hotelů, cestovních kanceláří a jiných míst majících spojitost s cestovním ruchem.

CESTOVNÍ RUCH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.