BOZP

Kurz na míru

Základní info

Kurz prezentující přístup společnosti Kontis k vývoji kurzů na výuku předpisů a vzdělávání povinného ze zákona. Ukázka obsahuje 1 lekci z kurzu BOZP - vedoucí pracovníci. Obdobnou technolgií jsou vyvinuty oba volně prodejné kurzy BOZP.

Popis kurzu:

Kurz BOZP slouží k povinnému vzdělávání ze zákona z oblasti bezpečnosti práce. Kurz byl vyvinut společností Kontis v rámci sady kurzů z této oblasti a je volně prodejný. Tato ukázka slouží jako demonstrace přístupu, jak jsou kurzy z oblasti bezpečnosti práce od společnosti Kontis vyvíjeny. Základním cílem je, aby tyto elektronické kurzy plně nahradily lektorem vedenou výuku. V oblasti bezpečnosti práce to znamená získat obsah s patřičnými zárukami, že splńuje zákonné povinosti, a tento obsah patřičně multimediálně zpracovat, aby studentovi na jedné straně rychle přinesl všechny potřebné údaje, a na druhé straně umožňoval v případě potřeby studovat jednotlivé oblasti do odpovídající hloubky. Kurz proto obsahuje výklad doplněný grafikou a testovacími otázkami, na kterých si student ověřuje, zda látku pochopil. Kurz je navíc vybaven obsáhlým rejstříkem rozvádějící všechny pojmy a sbírkou všek zákonů a předpisů s výkladem souvisejících. Rejstřík a předpisy může student studovat zvláště, ale jsou i hypertextově propojeny s multimediálním výkladem. Na závěr studia musí student složit závěrečný test, který certifikuje, že student látku zvládl. Součástí dodání kurzu je často zákaznická úprava, která do kurzu přináší informace specifické pro konkrétního zákazníka (jeho zdravotnická střediska, použití konkrétních přístrojů...) a která tak splňuje všechny zákonné podmínky kladené na toto školení.

Co najdete v demo:

Demo obsahuje ukázku z lekce z kurzu BOZP - vedoucí pracovníci, vyučující prevence rizik. Výklad je často prokládán testovacími otázkami, na patřičných stránkách je demonstrováno propojení s rejstříkem a souvisejícími předpisy, nařízeními a zákony.

Jak byl kurz vyvinut:

Dodavatelem obsahu jsou pracovníci Institutu bezpečnosti práce a obsah byl redigován pracovníky Úřadu bezpečnosti práce. Technickým zpracovatelem kurzu je společnost Kontis. Pracovníci Institutu bezpečnosti práce byli seznámeni s pravidly tvorby e-Learningových kurzů a poté dodali kompletní obsah. Produkční tým Kontis složený z programátorů a grafiků poté vyprodukoval kurz, který byl testován v oddělení kvality. Poslední korekce dělali pracovníci Úřadu bezpečnosti práce. Jako vývojový nástroj je použit ToolBook II .

Systémové požadavky:

Pro provoz kurzu je třeba mít nainstalován prohlížeč MS Explorer 4.1 SP1 a vyšší.

BOZP

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.