Bezpečnost práce pro vedoucí zaměstnance

Kurz na míru

Základní info

Cílem kurzu je seznámit vedoucí zaměstnance s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Výklad je zaměřen na nejdůležitější otázky, jejichž znalost by měla být nedílnou součástí kvalifikace každého vedoucího zaměstnance.

Struktura kurzu:

Kurz se skládá z 15 témat výkladu s názornými animacemi a je doplněn souvisejícími právními předpisy s možností přímých vstupů z jednotlivých částí textu. Součástí kurzu je závěrečný test, jehož absolvování je nezbytnou podmínkou ukončení kurzu. Otázky v testu jsou generovány náhodně z databáze otázek s kurzem souvisejících.

Obsah kurzu:

Kurz je určen pro vstupní a periodická školení vedoucích zaměstnanců. Pro informování o specifických podmínkách v organizaci je možné připravit kurz na míru "BOZP a PO - specifika organizace". Jednotlivé lekce obsahují následující témata:

1. Základní pravidla

2. Práva a povinnosti zaměstnanců

3. Závodní preventivní péče

4. Odpovědnost za škodu
5. Prevence rizik
6. Bezpečnostní značky a signály
7. Pracovní úraz
8. Pracoviště a pracovní prostředí
9. Pracovní prostředky a zařízení
10. Elektrická zařízení
11. Manipulace s materiálem
12. Zobrazovací jednotky
13. Pracovní podmínky žen
14. Důležitá telefonní čísla
15. Závěr

Systémové požadavky:

Pro spuštění kurzu je vyžadován internetový prohlížeč kompatibilní s prohlížečem MS Internet Explorer 4.1 SP1 a vyšším a komponenta Flash Player.

Další informace:

Veškerá multimédia ve výkladu využívají vektorovou grafiku (Flash Player) a komprimovaný text (ToolBook). Kurz je proto na jedné straně multimediální, na druhé straně velmi nenáročný na přenosy (optimalizováno pro standardní internetové připojení 64 Kb/s).

Bezpečnost práce pro vedoucí zaměstnance

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a osm ? Součet zapište číslicemi.