Bezpečnost práce pro vedoucí zaměstnance

Kurz na míru

Základní info

Cílem kurzu je seznámit vedoucí zaměstnance s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Výklad je zaměřen na nejdůležitější otázky, jejichž znalost by měla být nedílnou součástí kvalifikace každého vedoucího zaměstnance.

Struktura kurzu:

Kurz se skládá z 15 témat výkladu s názornými animacemi a je doplněn souvisejícími právními předpisy s možností přímých vstupů z jednotlivých částí textu. Součástí kurzu je závěrečný test, jehož absolvování je nezbytnou podmínkou ukončení kurzu. Otázky v testu jsou generovány náhodně z databáze otázek s kurzem souvisejících.

Obsah kurzu:

Kurz je určen pro vstupní a periodická školení vedoucích zaměstnanců. Pro informování o specifických podmínkách v organizaci je možné připravit kurz na míru "BOZP a PO - specifika organizace". Jednotlivé lekce obsahují následující témata:

1. Základní pravidla

2. Práva a povinnosti zaměstnanců

3. Závodní preventivní péče

4. Odpovědnost za škodu
5. Prevence rizik
6. Bezpečnostní značky a signály
7. Pracovní úraz
8. Pracoviště a pracovní prostředí
9. Pracovní prostředky a zařízení
10. Elektrická zařízení
11. Manipulace s materiálem
12. Zobrazovací jednotky
13. Pracovní podmínky žen
14. Důležitá telefonní čísla
15. Závěr

Systémové požadavky:

Pro spuštění kurzu je vyžadován internetový prohlížeč kompatibilní s prohlížečem MS Internet Explorer 4.1 SP1 a vyšším a komponenta Flash Player.

Další informace:

Veškerá multimédia ve výkladu využívají vektorovou grafiku (Flash Player) a komprimovaný text (ToolBook). Kurz je proto na jedné straně multimediální, na druhé straně velmi nenáročný na přenosy (optimalizováno pro standardní internetové připojení 64 Kb/s).

Bezpečnost práce pro vedoucí zaměstnance

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.