Audit firemních řidičů

Kurz na míru

Základní info

Od roku 2003 společnost zařadila do své nabídky další službu, kterou je tzv. "audit firemních řidičů". V rámci snižování nehodovosti firemních řidičů je audit efektivní metodou, která při zařazení do programu jejich další výchovy a vzdělávání přináší více nežli desetiprocentní omezení nehodovosti.

Audit je rozdělen do dvou částí:

1. Zátěžové testy zaměřené na ověření individuálních dispozic pro řidičskou praxi (2 hod.):
* Koncentrace pozornosti
* Schopnost prostorové orientace
* Selektivita pozornosti
* Test vizuální paměti
* Pohybová koordinace

2. Ověření řidičských dovedností praktickou jízdou
* jízda s vozidlem účastníka v běžném provozu v rozsahu 30 minut
* při jízdě se hodnotí komplexní výkon řidiče a jeho pojetí bezpečné jízdy

Pro každého řidiče je zpracován protokol, kde je celkové hodnocení jeho výkonu včetně návrhu na další program individuálního i firemního vzdělávání. Protokol je zaslán do několika dnů po zpracování a vyhodnocení testů.

Na audit může navazovat:

* Kurz bezpečné jízdy
* Kurz Defenzivní jízdy
* Školení řidičů v rozsahu stanoveném právními předpisy a vnitřními směrnicemi
* Kondiční jízda vozidlem autoškoly
* Konzultační jízda vozidlem řidiče

Organizace auditu:
* standardně pro skupinu 8 - 12 osob
* jednotlivci jsou zařazování do jiných skupin dle možností
* místo konání ... zákazník si zvolí město (většinou v místě pracoviště) nebo na cvičištích HCT (Vysoké Mýto, Most), jiné dle dohody
* realizace v místnosti zajištěné zákazníkem nebo učebnách HCT (Vysoké Mýto, Most)

Audit firemních řidičů

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.