ASISTENT PRO ROMSKÉ ETNIKUM

Kurz na míru

Základní info

Cílem rekvalifikačního kurzu je připravit účastníky vzdělávacího programu na práci asistenta, který napomáhá styku školy a státní správy s romským etnikem. Po ukončení kurzu jsou absolventi umisťováni ve školách, školských zařízeních, romských informačních centrech a státní správě. Romskému etniku, zejména romské mládeži, jsou absolventi prezentováni jako vzory Romů, kteří se zapojují do společnosti, pracují, ale zůstávají členy svého etnika a nevzdávají se svých tradic a zvyklostí.
Absolvent kurzu je připraven pomáhat při řešení problémů soužití majoritní části společnosti s romským etnikem.
U jednotlivých programů dochází k umístění 80 - 100% absolventů.
Ve školách a školských zařízeních působí asistent jako pomocný pedagogický personál.
Se znalostí romského naturelu uplatní získané vědomosti a pomáhá při vzdělávání romských dětí.

Romští asistenti:
- jsou pojítkem důvěry mezi školou a rodinou
- pomáhají učiteli na nižším stupni při vyučování ve třídách a ve volnočasových aktivitách
- působí na děti kultivací jejich zájmů
- při dobré spolupráci s pedagogickým sborem prokazatelně výrazně ovlivňují pokles neomluvené školní absence romských dětí
- pro děti tohoto etnika jsou kladným vzorem Roma, který pravidelně pracuje a který je díky
své práci úspěšný

Při působení asistentů ve státní správě a romských informačních centrech dochází ke zvýšení důvěry Romů ke státním institucím. V očích majoritní české společnosti to může přispět k pozvednutí prestiže tohoto etnika.

ASISTENT PRO ROMSKÉ ETNIKUM

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.