ASISTENT PRO ROMSKÉ ETNIKUM

Kurz na míru

Základní info

Cílem rekvalifikačního kurzu je připravit účastníky vzdělávacího programu na práci asistenta, který napomáhá styku školy a státní správy s romským etnikem. Po ukončení kurzu jsou absolventi umisťováni ve školách, školských zařízeních, romských informačních centrech a státní správě. Romskému etniku, zejména romské mládeži, jsou absolventi prezentováni jako vzory Romů, kteří se zapojují do společnosti, pracují, ale zůstávají členy svého etnika a nevzdávají se svých tradic a zvyklostí.
Absolvent kurzu je připraven pomáhat při řešení problémů soužití majoritní části společnosti s romským etnikem.
U jednotlivých programů dochází k umístění 80 - 100% absolventů.
Ve školách a školských zařízeních působí asistent jako pomocný pedagogický personál.
Se znalostí romského naturelu uplatní získané vědomosti a pomáhá při vzdělávání romských dětí.

Romští asistenti:
- jsou pojítkem důvěry mezi školou a rodinou
- pomáhají učiteli na nižším stupni při vyučování ve třídách a ve volnočasových aktivitách
- působí na děti kultivací jejich zájmů
- při dobré spolupráci s pedagogickým sborem prokazatelně výrazně ovlivňují pokles neomluvené školní absence romských dětí
- pro děti tohoto etnika jsou kladným vzorem Roma, který pravidelně pracuje a který je díky
své práci úspěšný

Při působení asistentů ve státní správě a romských informačních centrech dochází ke zvýšení důvěry Romů ke státním institucím. V očích majoritní české společnosti to může přispět k pozvednutí prestiže tohoto etnika.

ASISTENT PRO ROMSKÉ ETNIKUM

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a dvě ? Součet zapište číslicemi.