Asertivita

Kurz na míru

Základní info

Málokteré slovo získalo tak mnoho různých významů jako asertivita. Možná proto raději používám termín otevřená komunikace. Otevřené komunikace jsme schopni pokud máme v pořádku své sebevědomí. Vyžaduje od nás, abychom si byli skutečně vědomi sami sebe, svých předností i slabých míst, abychom se uměli přijmout takoví, jací jsme, ve světě jaký je. Asertivní člověk se umí prosadit, ale ne na úkor druhých, umí předcházet kritickým situacím a zvládat je, když přesto přijdou. Asertivita nejsou jen techniky, asertivita je postoj a přístup k sobě, ostatním lidem a realitě kolem nás.

Obsah semináře:

* Podstata asertivního chování
Být asertivní znamená (Co je a co není asertivita)
Kde je použitelná a kde zakázaná - argumenty pro asertivitu
Podstata otevřené komunikace - zvládnout své reakce na chování druhých - naše reakce na konflikt (agresivita, pasivita, asertivita)
Asertivita jako prevence konfliktních situací a cesta k jejich zvládání

* Začínáme od sebe
Chování ke kterému máme sklon
Naše reakce v konfliktu
Cyklus a spouštěče našich reakcí v konfliktních situacích
Jak zvládnout svou reakci

* Asertivní práva
Asertivní práva a jejich smysl
Právo pro sebe i ostatní - znalost vlastních práv
Právo volby zda být či nebýt asertivní

* Asertivní techniky - základní asertivní dovednosti
Základní asertivní techniky a možnosti jejich použití
Nácvik jednotlivých technik - metody sebeochrany
Jak se vyrovnávat s kritikou
Sebekritika
Kritizování druhých
Přijímání kritiky
Negativní tvrzení - tlumení
Negativní dotazování
Úspěšné vyjednávání - kompromis a konsensus
Prosazování oprávněných požadavků
Byl (a) byste tak laskav (a)?
Osobní asertivní program
Uvolňování negativních emocí a stresu

Asertivita

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.