Základy podnikání

Kurz na míru

Základní info

Absolventi obdrží po úspěšném složení závěrečné zkoušky Osvědčení o rekvalifikaci, podle vyhlášky MŠMT č. 524/2004 Sb.

Určeno pro

Začínající podnikatele a všechny zájemce, kteří chtějí získat a rozšiřovat své znalosti a dovednosti v této oblasti.

Doba trvání

120 hodin / 15 dní

Přínos

Uchazeč je schopen zahájit podnikatelskou činnost, nebo pokud ji už zahájil, doplnit znalosti podnikatelského prostředí z hlediska právního, organizačního, marketingového a ekonomického. 

Místo konání

Neuron consulting, s.r.o., Kratochvílova 1

Ukončení program

Vzdělávací program je završen obhajobou zpracované závěrečné práce a závěrečnou zkouškou, která se skládá z písemné a ústní části před zkušební komisí

                                                                                                        Více informací naleznete zde:    

Základy podnikání

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.