ZÁKLADY MARKETINGU

Kurz na míru

Základní info

CÍLE MODULU:

Osvojíte si základy marketingu, lépe se zorientujete v běžném marketingovém prostředí na současném trhu a dokážete tyto poznatky aplikovat.

HLAVNÍ TÉMATA:

§                koncepce a východiska marketingu

§                marketingový komplex (správný produkt, vhodné místo, odpovídající cena, správná podpora, účinné načasování)

§                analýza spotřebních trhů a kupního chování

§                poznávání konkurence

§                cenové strategie

§                strategie podpory – reklama, podpora prodeje, osobní prodej, publicita

ROZSAH MODULU:  1 den

Klíčová slova: marketing, reklama, podpora prodeje, osobní prodej, publicita, marketingový komplex, spotřební trhy, kupní chování, konkurence, cenová strategie

ZÁKLADY MARKETINGU

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a tři ? Součet zapište číslicemi.