ZÁKLADY MARKETINGU

Kurz na míru

Základní info

CÍLE MODULU:

Osvojíte si základy marketingu, lépe se zorientujete v běžném marketingovém prostředí na současném trhu a dokážete tyto poznatky aplikovat.

HLAVNÍ TÉMATA:

§                koncepce a východiska marketingu

§                marketingový komplex (správný produkt, vhodné místo, odpovídající cena, správná podpora, účinné načasování)

§                analýza spotřebních trhů a kupního chování

§                poznávání konkurence

§                cenové strategie

§                strategie podpory – reklama, podpora prodeje, osobní prodej, publicita

ROZSAH MODULU:  1 den

Klíčová slova: marketing, reklama, podpora prodeje, osobní prodej, publicita, marketingový komplex, spotřební trhy, kupní chování, konkurence, cenová strategie

ZÁKLADY MARKETINGU

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.