Základné obchodnícke zručnosti (školenie)

Kurz na míru

Základní info

Celkový čas 2 školiace dni (školiaci deň = 8 hodín, vrátane prestávok a obeda)

Cena bez DPH 2 500 Sk (Cena 1 účastník / dvojdňové školenie. V cene sú zahrnuté študijné materiály pre účastníka.)
Cena s 19% DPH 2 975 Sk

Cieľ aktivity

Cieľom školenia je poskytnúť obchodníkom prehľad o zručnostiach využívaných v praxi obchodníka, a zároveň odtrénovať základné aktivity obchodníka, tak aby obchodníci vďaka novonadobudnutým skúsenostiam boli úspešnejší v predaji a tým prispeli k pozitívnemu hospodárskemu výsledku firmy.
Cieľová skupina Školenie je určené širokému spektru obchodníkov s tovarmi aj službami, ktorí začínajú kariéru v obchode, resp. pre skúsenejších obchodníkov, ktorí ešte neabsolvovali niektorý z kurzov obchodníckych zručností.

 

Obsahová náplň

I. deň

Kontaktovanie klientov – dohodnutie obchodných schôdzok, telefonické kontaktovanie, písomný kontakt

Protokol obchodných rokovaní – „od privítania po uzavretie obchodu“

Neverbálna komunikácia – reč tela, podávanie rúk, rozoznávanie nákupných signálov, vytvorenie dôvery u klienta

Verbálna komunikácia – rečový prejav obchodníka, priamy a nepriamy rozhovor, odmietanie, konflikt, emócie

II. deň

Identifikácia potrieb klienta – typy otázok, kladenie otázok, aktívne počúvanie

Prezentačné zručnosti I – individuálne prezentácie, premena vlastností na výhody, prezentácia úžitku pre klienta

Prezentačné zručnosti II – tréning prezentácie produktov vlastnej firmy

Uzatvorenie predaja, Tipy a triky – uzatváracie techniky, zvládanie námietok; obchodnícke triky

Starostlivosť o klientelu – zákaznícka vernosť, pridaná hodnota klientom

 

Osvedčenie

osvedčenie o absolvovaní

 

Veková kategória

Dospelí

 

Typ aktivity

školenie

Základné obchodnícke zručnosti (školenie)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.