VÝZKUM TRHU

Kurz na míru

Základní info

CÍLE MODULU:

Ukážeme si možnosti, úskalí a omezení výzkumu trhu. Zjistíte, že pomocí výzkumu lze modelovat nákupní chování spotřebitelů, odhadnout vývoj spotřeby, případně nálady veřejnosti. Zaměříme se také na způsob zadávání výzkumu a prezentaci jeho výsledků s cílem, aby Vám vynaložené úsilí a finanční prostředky přinesly maximální užitek.

HLAVNÍ TÉMATA:

§                co se skrývá za výzkumem trhu

§                slovníček pojmů

§                druhy výzkumů a jejich výhody a omezení

§                otázky

§                segmentace trhu

§                proces výzkumu trhu

§                časový harmonogram

§                omnibus

§                diskusní skupiny

§                Mystery Shopping

§                výzkum trhu a uvedení nového produkt

§                výzkum trhu a reklama

§                zadáváme výzkum trhu

§                analýzy a prezentace dat

§                nejčastější problémy

ROZSAH MODULU:  2 dny

Klíčová slova: výzkum trhu, druhy výzkumů, segmentace, omnibus, mystery shopping, nový produkt, reklama

VÝZKUM TRHU

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.