TRÉNINK VYJEDNÁVÁNÍ pro obchodníky - 3denní

Kurz na míru

Základní info

Určeno pro
obchodníky či podnikatele, jejichž pracovní nasazení vyžaduje časté vyjednávání s obchodními partnery.

Cíl:
* Posílit sebedůvěru a profesionalitu obchodníka znalostí know-how, jak vyjednávat
* Naučit se profesionálním způsobům chování při vyjednávání
* Získat praktické rady a dovednosti pro vyjednávání
* Naučit se rozpoznat manipulaci
* Připravit se na nejtěžší možné okamžiky při vyjednávání

Obsah:
Osobnosti vyjednávajících
* Kdo jsem já a kdo je on
* Co chci já a co chce on
* Jak reaguji, když jsem v napětí
* V čem jsou mé silné stránky a v čem rizika
* V čem spočívá profesionalita vyjednavače
Jak se na vyjednávání připravit
* Proč je důležité zjistit si informace předem
* Ujasnění pozic
* Rozdělení rolí v případě týmového vyjednávání
* Okolnosti úspěšného vyjednávání aneb jak měnit postoje vyjednávajících
* Styly ovlivňování a jejich efekty
* Stanovení BATNY
Nač dávat pozor při vlastním jednání
* Společenská předehra je když...
* Jak nám může pomoci neverbální komunikace, pozor někdy nás prozradí
* Umění naslouchat a umění ptát se jsou předpoklady dobrých vyjednavačů
* Rizikové okamžiky, možné konflikty a jak na ně
* Výběr optimálního načasování
* Jak hledat argumenty a kdy je použít
* Závěr jednání – vlastnosti dobré dohody
Strategie a taktiky vyjednávání a kdy je použít
* Taktika partnerství – věcnost, asertivita, logika, racionalita
* Taktika moci – agresivita, nátlak, vyhrožování, manipulace
* Kdy a k čemu je vhodná taktika vyčkávání
* Poziční vyjednávání
* Strategie win-win a strategie win-lose
* Druhy moci – odbornost, lhostejnost, konkurence, morálka, rizika a jak s nimi naložit

TRÉNINK VYJEDNÁVÁNÍ pro obchodníky - 3denní

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a šest ? Součet zapište číslicemi.