Telemarketing

Kurz na míru

Základní info

Telemarketing

      Cílem tohoto našeho úspěšného programu je nauka profesionality při proaktivních telefonních hovorech s klienty.

     Rozvoj a osvojení si aktuálních technik a přístupů při prodeji po telefonu. Získávání potenciálních klientů po telefonu.

     Kvalitní nabídka a prezentace produktů a služeb společnosti.

     Zvládání reakcí a námitek nespokojeného klienta.

Úloha a role profesionála komunikujícího po telefonu. Základní pravidla pro komunikaci, typy komunikace.

Důležitost optimální péče o zákazníka. Co je to technická, organizační a osobní stránka servisu. Význam kvalitního servisu. Potřeby zákazníků a cíle zákazníků.

Pravidla vedení hovoru. Kladení a formulace otázek. Jak nabídnout pomoc.

Nejčastější chyby v komunikaci. Používání frází. Pravidla komunikace se zákazníkem.

Volba vhodných slov - pozitivní slovník. Naslouchání a vcítění – individuální přístup.

Osobní a věcná rovina. Oddělení profesionální a osobní role.

Typologie zákazníků. Jak určíme typ zákazníka. Využití typologie v praxi.

 

 

Významnost prodeje po telefonu. Fáze prodejního hovoru. Pravidla prodeje po telefonu.

Pozitivní a negativní formulace. Námitky při prodeji. Techniky uzavírání obchodu.

Vytváření zájmu. Využití typologie pro prodej po telefonu.

Parametr versus užitek.Techniky budování a udržení kvalitních vztahů.

Přesvědčivá argumentace. Techniky práce s hlasem.

Nejčastější problémové situace v hovoru. Obtížní zákazníci a jejich potřeby.

Prevence obtížných situací.

Pravidla komunikace stížností a reklamací.

Reklamace - principy, struktura hovoru.

Kladení a formulace otázek při reklamacích a prodeji. Řešení problémů.

 

Telemarketing

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.