tacs - Efektivní osobní komunikace

Kurz na míru

Základní info

Efektivní osobní komunikace

kurz je určen pro:
manažery, obchodníky a prodejce.

rozsah:
2 dny

absolvent získá:
  možnost zlepšit své komunikační dovednosti,
  možnost se procvičit v kladení otázek a vedení rozhovoru,
  schopnost kvalitně pracovat s neverbální komunikací.

popis:
Součástí tréninku je aplikace získaných zkušeností do prakticky vedených rozhovorů. Rozhovory jsou zaznamenávány a jejich analýza ukazuje další možnosti vašeho rozvoje. Budete mít možnost poznat silné a slabé stránky své komunikace a pracovat na rozvoji vlastního komunikačního stylu.

obsah:
Základní principy komunikace
Neverbální komunikace
Čtení neverbálních projevů
Verbální komunikace
Ověřování porozumění
Nastavení a udržení raportu
Komunikace s nadřízenými
Komunikace s týmem, podřízenými
Vedení porad a jednání
Zvládání konfliktů
Nátlakové postupy a vyjednávání
Zvládání emocí

 

Více informací na:
web: http://www.tacs.cz
e-mail: info@tacs.cz
gsm: +420 604 234 003

 

tacs - Efektivní osobní komunikace

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.