Spoločenský protokol pre obchodníkov (tréning)

Kurz na míru

Základní info

Celkový čas 2 dni; 1. deň 6 hod., 2. deň 3 hod., Celkový počet 9 hod.
Čas 08:30 - 14:30
Cena bez DPH 2 100 Sk (V cene je zahrnutý študijný materiál a občerstvenie)
Cena s 19% DPH 2 499 Sk
Miesto konania celoslovenská pôsobnosť, Slovensko

Cieľ aktivity

Vystupovanie obchodníka navonok reprezentuje firmu, vytvára pozitívny dojem o podniku u obchodných partnerov.

Cieľom je osvojenie vzorcov správania u obchodníkov založených na spoločenskom protokole, a schopnosť aplikovať ich v konkrétnych obchodníckych situáciách. Účastníci budú vďaka pozitívnemu vplyvu svojho vystupovania pozitívnejšie vnímaný u klientov, resp. obchodných partnerov, čo nájde odraz v raste kvality i kvantity predaja.
Cieľová skupina Široká skupina obchodníkov (account managerov, finančných sprostredkovateľov, realitných maklérov, poisťovacích poradcov a obchodných zástupcov) prichádzajúcich do priameho kontaktu s klientom, reprezentujúcich navonok spoločnosť a jej firemnú kultúru.
Obsahová náplň

Tréning sa sústreďuje na individuálne praktické vyskúšanie a osvojenie si správania v modelových situáciách bežne sa vyskytujúcich v obchodníckej praxi. Aktivity tréningu kopírujú priebeh obchodného rokovania od momentu príchodu obchodného partnera až po spoločenské podujatie završujúce úspešné uzavretie kontraktu.

Rámcový obsah tréningu*:

* príchod obchodného partnera a uvítanie,
* rokovanie – zasadací poriadok, správanie počas rokovania, prestávky v rokovaní,
* stolovanie – pracovné raňajky, pracovný obed, obchodné rokovanie/predaj počas obeda,
* ukočenie rokovania, rozlúčka s obchodným partnerom,
* spoločenské podujatia po rokovaní – večera, čaša vína, rout, pozvánky,
* estetika zovňajšku obchodníka, vytváranie prvého dojmu.

*Pri ucelených skupinách možno uskutočniť analýzu vzdelávacích potrieb, na jej základe sa tréning prispôsobí skutočným potrebám a upraví sa podľa typov obchodných rokovaní, resp. pripraví na konkrétne predajné situácie.

Nadväzujúce školenia a tréningy: IMAGE PRE OBCHODNÍKOV
Osvedčenie Osvedčenie o absolvovaní
Veková kategória Dospelí
Typ aktivity tréning

Spoločenský protokol pre obchodníkov (tréning)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.