Reklamace z pohledu výrobce, prodejce a soudního znalce

Kurz na míru

Základní info

Cílem semináře je zejména výměna zkušeností obchodníků a nezávislého „soudního znalce". Současně poskytujeme možnost konzultací nad nejčastějšími reklamacemi, seznámení s častými závadami, které jsou jak výrobního charakteru (od výrobce) tak způsobené zákazníkem (nesprávné užívání a údržba).

Obsah:
- Legislativa platná při vyřizování reklamací
- Práva prodejce a kupujícího
- Reklamační řád
- Příčiny častých reklamací
- Zkoušení a interpretace výsledků
- Příklady reklamací a jejich posouzení

Reklamace z pohledu výrobce, prodejce a soudního znalce

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.