Psychologie prodeje

Kurz na míru

Základní info

Moderní analýzy úspěšnosti prodejců hovoří o tom, že cca 80% úspěchu manažera i prodejce závisí na jeho postoji a osobnosti, a zbytek, tedy 20% úspěchu bývá ovlivněno jeho dovednostmi. Tento trénink je zaměřen především na osobnostní rozvoj a změnu postojů v oblasti prodeje, jako je například strach, podceňování či přeceňování sama sebe, klienta či procesů a událostí.

Cílová skupina
Prodejci, obchodníci, vedoucí obchodních týmů

Účastníci z tréninku odejdou
s komplexním obrazem psychologie prodeje
s reálným pohledem na sama sebe, klienty a prodejní proces
s novou motivací prodávat a obchodovat

Obsah tréninku
1. Zkušenosti účastníků
• Dosavadní poznatky a zkušenosti účastníků tréninku
• Analýza těchto zkušeností
• Nová syntéza - nové objevy, výzvy, opakující se problémy

2. Dnešní prodejce jako terapeut?
Využití některých terapeutických a psychologických přístupů při prodeji.
• Rogersovská škola – aktivní naslouchání (empatie, akceptace)
• Gestalt terapie – co se děje „teď a tady“ v duši zákazníka a prodejce
• Kybernetika II. řádu – já (obchodník) a můj zákazník vytváříme během naší schůzky nové hodnoty, které mohou dát nám i naší spolupráci nový rozměr.

3. Kdo jsem jako prodejce?
• Co jsem za osobnost? Čemu o sobě věřím, jaké mám cíle a touhy. Co jsou mé přednosti a jak je rozvinout? Co se svými slabými stránkami?
• Jak a čím sám sebe brzdím v úspěchu? Jak tuto brzdu odstraňovat?
• Jak se připravit na schůzku s klientem? (aplikace Gestalt terapie, pozitivní duševní cvičení ...)


4. Kdo je zákazník?
• Dovednosti „číst“ zákazníka (co všechno můžou znamenat jeho gesta, reakce, odpovědi, design jeho kanceláře…)
• Trénink Rogersovské terapie respektive přístupu k zákazníkovi (empatie, akceptace)
• Porozumění aktuálnímu psychickému a emocionálnímu stavu zákazníka (Gestalt terapie, hraní rolí…)
• Princip vztahového prodeje
• Budování vztahu se zákazníkem (v jaké fázi se vztah nachází, plán na posun vztahu do další fáze)

5. Obchodní jednání
• Vedení rozhovoru (kdo klade otázky, ten vede rozhovor)
• Identifikace klíčových okamžiků pro prodej při rozhovoru či schůzce
• Jak tyto klíčové okamžiky využít pro posun k cíli
• I neúspěch je úspěch
• Jak zpracovat či vytěžit maximum z pozitivní či negativní zkušenosti z právě ukončeného obchodního jednání…

6. Akční plán/projekt prodejce pro další období

Metody
Koučovací otázky, brainstorming, skupinová práce, rolové hry, praktické příklady, moderace skupiny, mentoring, zapojování všech účastníků, zpětná vazba na akční plány

Forma
2 denní modul.
V týdnech po tréninku - osobní či telefonický koučink na téma akční plán
Po 2-3 měsících 1denní workshop s cílem ukotvit úspěchy, správně se vypořádat s neúspěchy a motivovat prodejce pro další období.

Max .počet osob
12

Lektor

Viktor Hojka
Od začátku 90 let se věnoval vlastnímu podnikání v oblasti dovozu a distribuce zboží. Svou firmu rozšiřoval o spolupracovníky a obchodní zástupce, kterým se věnoval jako manažer a kouč.
Oblast rozvoje pracovníků ho zaujala natolik, že svou obchodní firmu prodal a od roku 1999 se věnuje naplno rozvoji a vzdělávání zaměstnanců a manažerů.
Absolvoval řadu manažerských a koučinkových výcviků a stáží jak v ČR, tak v zahraničí, zejména v USA. 3 roky působil v mezinárodní vzdělávací společnosti, kde zaváděl manažerské koučování jako alternativní metodu vedení lidí.
Vzhledem k jeho osobním zkušenostem z obchodu a manažerských pozic, je jeho silnou stránkou trénování a koučování vedoucích pracovníků, rozvoj jejich postojů, dovedností, myšlení a motivace. Výsledkem jeho tréninků a koučování jsou konkrétní změny, akční plány, případně projekty.
Průběžně se vzdělává. Např. v současnosti studuje čtyřletý intenzivní kurz vedení lidí a dálkově VŠ Newton College, obor management a globální podnikání se zaměřením na rozvoj lidí.

Psychologie prodeje

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.