PROFESIONÁLNÍ PRODEJNÍ DOVEDNOSTI

Kurz na míru

Základní info

CÍLE MODULU:

Získáte důležité informace o pravidlech profesionálního a úspěšného obchodního jednání. Doplníte si potřebné informace o zásadách účinné komunikace se zákazníkem, prezentace produktů a vedení obchodního rozhovoru.

HLAVNÍ TÉMATA:

§                psychologie prodejního jednání

§                osobnost obchodníka/prodejce a jeho image

§                komunikační dovednosti

§                vyhledání, kontaktování, získání a udržení zákazníka

§                příprava na jednání se zákazníkem

§                jednání s obtížnými typy zákazníků

§                základy obchodní prezentace a argumentace

§                nedirektivní vedení obchodního rozhovoru

§                nácvik zodpovídání námitek

§                jak se vyhnout konfliktům a úspěšně zakončit obchodní jednání

§                pozitivní myšlení a seberealizace

ROZSAH MODULU:  2 dny

Klíčová slova: prodejní dovednosti, psychologie jednání, obchodník, prodejce, image, komunikace, typy zákazníků, prezentace, argumentace, námitky, zakončení jednání

PROFESIONÁLNÍ PRODEJNÍ DOVEDNOSTI

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.