Profesionální obchod po telefonu a péče o klienty

Kurz na míru

Základní info

CÍLE TRÉNINKU
* Porozumět proč lidé pracují – proč pracuji já
* Identifikovat osobní hodnoty – hodnoty týmu – firmy a jejich vliv na dynamiku práce
* Definovat pravidla týmové spolupráce – týmových rolí
* Poznat kde je moje role – kde je role mých kolegů v práci/týmu
* Orientovat se v tom, jak funguje efektivní týmová spolupráce obchod – podpora prodeje
* Co je to prodej po telefonu – jeho specifika /prodejní pyramida v našem oboru/
* Typologie klienta – jak je poznat v telefonickém styku
* Osvojit si pravidla efektivní komunikaci v rámci týmové spolupráce
* Naučit se zvládat konfliktní situace s klientem
* Stanovit si sebe motivační program

OBSAH TRÉNINKU
* Proč pracuji já – proč ostatní členové týmu
* Hodnoty, které určují postoje a přístupy k práci a její proaktivitě
* Co je tým?
* Co je to týmová role?/ možnost testu týmových rolí dle Belbina /
* Požadavky na profesionální zvládání týmových rolí
* Co nás rozděluje – co nás spojuje
* Hodnoty jednotlivce – hodnoty týmu – hodnoty firmy
* Co je to prodej obecně – co znamená prodej po telefonu / prodejní pyramida /
* Co je to podpora prodeje?
* Typologie – obecná rovina – kdo jsem já – kdo jsi ty
* Jak poznat různé typy klientů v osobním a telefonickém kontaktu
* Jak efektivně komunikovat – s klientem – s kolegou
* Kde a jak vzniká komunikační konflikt
* Co je to konflikt – definice
* Jak zvládat komunikační konflikt s klientem / uvnitř týmu /
* Co lidi motivuje – propojení s osobními hodnotami
* Sestavení sebe motivačního individuálního programu pro efektivní týmovou spolupráci

Profesionální obchod po telefonu a péče o klienty

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a devět ? Součet zapište číslicemi.