Prodejte mi to I, II - vzdělávací videoprogram

Kurz na míru

Základní info

Správné techniky prodeje

 

Cíl:

Osvojit si správné techniky prodeje při jednání s obchodními partnery

Videoprogram Prodejte mi to se skládá ze dvou částí. Kazdá část popisuje jinou problematiku.
První část s názvem Prodejte mi to I vysvětluje techniky, které prodejcům pomáhají v úspěsném obchodování. Série zábavných situací zdůrazňuje význam kladení otevřených otázek a potřebu pečlivého naslouchání tomu, co zákazník skutečně říká.

Druhá část s názvem Prodejte mi to II se zabývá překonáváním námitek zákazníků. Program vysvětluje, jak si stanovit dosa?itelné cíle, připravit alternativy k uzavření obchodu.

Oba díly lze při výuce použít jednotlivě nebo v kombinaci

Určeno pro:

• program je určen pro všechny začínající i pokročilé prodejce a obchodní zástupce
• program demonstruje všechny fáze prodeje - od prvního kontaktu až po uzavření obchodu

Prodejte mi to I, II - vzdělávací videoprogram

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.