Prodejní dovednosti

Kurz na míru

Základní info

Být prodejcem je úžasná profese, pokud se provádí konstruktivně, eticky a obě strany jsou vítězi. Prodejní dovednosti jsou určeny pro všechny, kteří jednají z koncovým zákazníkem.

Náplň kurzu

Image obchodníka;
současné přístupy k prodeji;
stavební kameny úspěšného prodeje;
první dojem zákazníka;
vedení prodejního rozhovoru;
tipy pro dialog se zákazníkem;
reakce na dotazy a námitky;
úspěšné uzavření;
jak vytvořit dobrý vztah se zákazníkem;
tipy jak udržet zákazníka.

Výstupy kurzu

Zvýšíte svůj obchodní obrat.
Noví zákazníci se k vaám budou vracet.
Vzroste vaše sebevědomí a spokojenost z vykonávané práce.

Vedení obchodního jednání - příklad programu

1 den

Tento trénink je zaměřen na zásady obchodního jednání. Umožňuje účastníkům reagovat na běžné požadavky a situace, které nastávají při obchodních jednáních. Upozorňuje na hlavní chyby a dává možnost opakované zpětné vazby.

Účastník kurzu získá:

 • orientaci v jednotlivých fázích obchodního jednání
 • konkrétní kroky ke zlepšení svých schůzek
 • schopnost vyhodnocovat situace, do kterých se dostává

Blok 1

 • úvod, představení, vzájemná očekávání
 • co očekávám od obchodního jednání?
 • příprava na obchodní schůzku
 • fáze obchodního jednání

Blok 2

 • představení, úvod schůzky
 • navození vztahu/cvičení
 • analýza potřeb/cvičení
 • paradox volby – jak širokou nabídku prezentovat

Blok 3

 • prezentace nabídky/cvičení
 • uzavření/cvičení
 • jak získat dominanci
 • časté námitky a vhodné reakce
 • cross-selling

Blok 4

 • win-win uvažování
 • častá past – „syndrom Ježíška“
 • jak řešit nepříjemné situace/cvičení
 • práce s výstupy jednání
 • shrnutí, zpětná vazba

Tento blok je náročný na praktická cvičení. Pro dosažení vysokého efektu v krátkém časovém úseku je vhodné omezit počet účastníků na osm.

Během tréninku budou použity modelové situace ze života účastníků. Za účelem přípravy případových studií by bylo vhodné, aby trenér mohl kontaktovat přímého nadřízeného účastníků.

 

Opakovaně bude použita videokamera. Pro efektivnější transfer nových dovedností do praxe bude po cvičení kladen důraz na sebereflexi.

 

Prodejní dovednosti

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.