Problematika posuzování shody stanovených výrobků

Kurz na míru

Základní info

Posouzení shody je pro stanovené výrobky povinné již od roku 2000, v praxi se však stále vyskytuje řada nejasností a často i závažných chyb. Tento seminář je zaměřen na vysvětlení obecné problematiky uvádění výrobků na trh a na specifické postupy pro textilní stanovené výrobky.
Obsah semináře:
- právní požadavky Evropské unie
- právní požadavky České republiky
- obecná bezpečnost výrobků, regulovaná a neregulovaná oblast
- postupy posouzení shody s technickými předpisy
- povinnosti výrobce při uvádění výrobku na trh

Problematika posuzování shody stanovených výrobků

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.