Praktické riadenie ľudských zdrojov - cyklus workshopov (seminár)

Kurz na míru

Základní info

Celkový čas Workshopy sa usktočnia 1 x mesačne, po 4 hodinách.

Miesto konania

Sídlo SOPK, Hálkova 31, Žilina, Slovensko


Cieľ aktivity

Rozvíjať profesionálne vedomosti a zručnosti manažérov v oblasti ľudských zdrojov, získať a zdieľať praktické skúsenosti a overené postupy v tejto oblasti, získať vzájomné profesionálne kontakty.

 

Cieľová skupina

Cyklus workshopov je určený špecialistom a manažérom ľudských zdrojov v korporátnej oblasti ako aj všetkým, ktorí majú záujem o túto problematiku a aktívne s ňou pracujú.

 

Obsahová náplň

Hlavnou náplňou je vytvoriť platformu pre best practices sharing, určenú špecialistom riadenia ľudských zdrojov zo stredných a malých podnikov.

Kurz sa uskutočňuje v spolupráci našej partnerskej firmy Lautitia s.r.o. a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou – regionálne pobočky Žilina a Banská Bystrica.

Informácie o cenách sú Vám k dispozícii rovnako vo firme Lautitia ako aj na regionálnych SOPK.

Termíny workshpov

Banská Bystrica: 4. 3.; 3. 4.; 7. 5.; 5. 6. 2008 (miesto konania v Banskej Bystrici Vám upresní reginálna SOPK)

Žilina: 18. 3.; 15. 4.; 22. 5.; 12. 6. 2008

Témy workshopov

I. Odmeňovanie a motivácia zamestnancov – odmeňovacie systémy, tvorba, implementácia; štruktúra odmeňovania, kategorizácia, zložky, vývojové trendy v odmeňovaní, prieskumy; ostatné motivačné faktory; moderovaná diskusia.

II. Hodnotenie pracovného výkonu – prístup k hodnoteniu, využitie výsledkov; tvorba a implementácia hodnotiaceho systému; hodnotiace kritériá; hodnotiaci rozhovor; moderovaná diskusia.

III. Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov – nástroje a formy rozvoja; systém vzdelávania, tvorba, implementácia; iné rozvojové programy; kariérne plánovanie; moderovaná diskusia.

IV. Koučovanie ako manažérsky nástroj – čo je koučovanie, ciele a prínosy; prístupy a metódy; osobnosť kouča manažéra; ako využívať koučovanie vo firme, ukážka koučovacieho rozhovoru.

Použité metódy: V rámci jednotlivých workshopov budú použité najmä odborné prednášky, moderovaná diskusia, mentoring a koučing.

Účastníci môžu absovovať celý cyklus workshopov, alebo sa zúčastniť len vybraných workshopov.

 

Veková kategória

Dospelí

 

Typ aktivity

seminár

Praktické riadenie ľudských zdrojov - cyklus workshopov (seminár)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.