Orientace na zákazníka

Kurz na míru

Základní info

* Péče o zákazníky po telefonu
Zvýšení profesionality a efektivnosti telefonních hovorů s klientem. Uvědomění si svojí role v péči o klienty jako fáze obchodního cyklu. Osvojení si nových technik a přístupů při telefonování. Získání návyků pro efektivní a cílené vedení jednání po telefonu. Zvládání stížností a reklamací.

* Péče o zákazníky při osobním jednání
Zvýšení profesionality a efektivnosti osobního jednání s klienty. Získání návyků pro efektivní a cílené vedení hovoru. Zdokonalení se ve zjišťování informací. Osvojení si asertivního přístupu při osobním jednání s klienty. Zdokonalení se ve zvládání náročných situací, stížností a reklamací.

Orientace na zákazníka

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a čtyři ? Součet zapište číslicemi.