OBCHODNÍ A PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI

Kurz na míru

Základní info

Přesvědčivá a profesionální prezentace je předpokladem pro úspěšné prosazení nových návrhů, produktů či služeb. Není uměním jen něco vytvořit, ale také dobře nabídnout, prodat a prezentovat, umět vyjednávat se zákazníkem a být s výsledkem jednání spokojený. V různých specificky zaměřených modulech se lze v těchto dovednostech rozvíjet a zdokonalovat.

OBSAH MODULŮ:

ÚSPĚŠNÁ PREZENTACE
* Jak působím na své okolí
* Příprava a realizace úspěšné prezentace
* Tréma a její úspěšné zvládnutí
* Přesvědčivé vystupování, jak vzbudit zájem
* Umění odpovídat na otázky

VYJEDNÁVÁNÍ
* Temperament a zvládání emocí
* Vyjednávací strategie a styly
* Fáze a příprava vyjednávacího procesu
* Vyjednávání v týmu a týmová dohoda
* Strategie krizového vyjednávání

PREZENTACE PRODUKTŮ A SLUŽEB
* Základní pravidla obchodní prezentace
* Jak připravit sebe a svou prezentaci
* Struktura prezentace – od „začátku do konce“
* Jak upoutat pozornost (gesta, mimika, hlas)
* Jak zapojit a aktivizovat posluchače

OBCHODNÍ JEDNÁNÍ
* Principy obchodního jednání
* Aktivní a pasivní naslouchání – techniky a použití

NÁROČNÝ ZÁKAZNÍK
* Problémový zákazník – jak s ním komunikovat
* Metody a trénink zdolávání námitek
* Emoce – jak s nimi pracovat a jak je využít
* Zvládání stížností, reklamací

URČENO PRO:
* Manažery na všech úrovních řízení
* Obchodníky, prodejce, nákupčí ad.
* Všechny, kdo se chtějí zdokonalit v prezentování a obchodování

OBCHODNÍ A PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.