NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY V OBCHODNÍCH SMLOUVÁCH

Kurz na míru

Základní info

Obsah:
* Obecný výklad o uzavírání smluv v obchodních vztazích
* Volba smluvního typu, označování účastníků smlouvy
* Změny a doplňky smluv
* Závěrečná ustanovení smluv, platnost a účinnost smlouvy, rozhodčí doložky
* Ukončení smlouvy formou výpovědi a odstoupení, jejich právní důsledky
* Odpovědnost za vadné plnění a za škodu
* Smluvní pokuty a jiné formy zajištění

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY V OBCHODNÍCH SMLOUVÁCH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a tři ? Součet zapište číslicemi.