Náročná obchodní vyjednávání

Kurz na míru

Základní info

Cílová skupina:

Vzdělávací a rozvojový program je určen manažerům, obchodním zástupcům a prodejcům, jejichž každodenní práce je spojena s vyjednáváním.

 

Cíl:

Cílem programu je rozvinout dovednosti účastníků profesionálně vyjednávat. Absolvování intenzivního vzdělávacího programu účastníkům umožní:

• Osvojit si základní postupy profesionálního obchodního vyjednávání a úspěšně je aplikovat ve své praxi.

• Rozpoznat včas nátlakové techniky ze strany druhé osoby a efektivně jim čelit.

• Vyvarovat se obvyklým chybám.

 

Obsah:

• Definice vyjednávání a kdy je vhodné vyjednávat.

• Princip dávání a braní, základní přístupy k vyjednávání a typy vyjednávačů.

• Příprava na vyjednávání.

• BATNA a její význam pro úspěšné vyjednávání.

• Rozhodující etapy ve vyjednávání a jejich analýza.

• 8 osudových chyb při vyjednávání.

• Nátlakové taktiky v praxi a jak jim čelit.

• Vyjednávání s lidmi, s nimiž nelze vyjednávat.

• Kulturní odlišnosti ve vyjednávání.

• Akční plán dalšího rozvoje.

 

Délka modulu:

2 tréninkové dny.

 

Výcvikové metody:

• Přednáška.

• Řízená diskuse.

• Individuální a skupinová cvičení.

• Případové studie – hraní rolí.

• Video-analýza a zpětná vazba.

Náročná obchodní vyjednávání

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.