MARKETING V PRAXI

Kurz na míru

Základní info

CÍLE MODULU:

Osvojíte si praktické aplikace marketingových zásad a budete schopni připravit specifické aplikace marketingového řízení ve své společnosti.

HLAVNÍ TÉMATA:

§                marketingový plán

§                oblasti aplikace marketingu

§                externí analýzy

§                interní analýzy

§                výpočet optimalizace marketingového mixu

§                marketingové strategie

§                politika produktu

§                cenová politika

§                distribuční politika

§                marketingová komunikace, účinná prezentace – cílený marketing

§                průzkumy trhu

§                rozhodovací metody

ROZSAH MODULU:  2 dny

Klíčová slova: marketing, analýza, optimalizace, marketingový mix, cena, distribuce, marketingová komunikace, průzkumy trhu, rozhodování

MARKETING V PRAXI

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.