MARKETING

Kurz na míru

Základní info

CÍLE MODULU:

 Získáte celkový přehled o marketingu, posílíte své marketingové dovednosti a pochopíte význam marketingové komunikace jako efektivního prostředku naplňování firemních cílů. Prostřednictvím aktivního zapojení do vytváření marketingových projektů si prohloubíte a osvojíte specifické marketingové dovednosti. Zároveň Vám poskytneme řadu inspirací, jak zlepšit marketingový informační systém a komunikaci.

HLAVNÍ TÉMATA:

§                co to je marketingový systém

§                vytváření marketingového systému

§                cílený marketing - segmentace

§                prognózy vývoje a výzkum trhu

§                prodejní cesty

§                kupní chování zákazníků

§                vize, značky a firemní identita

§                komunikační a marketingový mix

§                strategická situační analýza

§                marketingová logistika a strategie

ROZSAH MODULU:  2 dny

Klíčová slova: marketing, marketingový systém, segmentace, prognóza, výzkum trhu, prodejní cesty, kupní chování, vize, značka, marketingový mix, situační analýza, strategie

 

MARKETING

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.