Interní auditor IRIS (International Railway Industry Standard)

Základní info

Standard IRIS představuje aplikaci požadavků ISO 9001 pro železniční prů-
mysl. Podnětem pro vytvoření tohoto standardu bylo zavedení obdobných
systémů například v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice.
Snahou je navrhnout a zrealizovat globální systém hodnocení dodavatel-
ských firem železničního průmyslu a zvýšit kvalitu a spolehlivost dopravních
prostředků zdokonalením celé dodavatelské sítě.

Komu je školení určeno

• subdodavatelům ve výrobě kolejových vozidel od základního materiálu
  až po konečný výrobek

Obsah školení

• IRIS, UNIFE, stavba normy IRIS
• základní požadavky IRIS, kapitola 4, 5, 6
• základní požadavky IRIS, kapitola 7 a 8
• dodatek k IRIS rev. 01 z 5/08
• provádění auditu, IRIS Tool
• základní požadavky na auditory, rozsah auditu
• auditní dotazník
• zkouška část 1: zkušební test
• zkouška část 2: provedení a zpracování výsledku vzorového auditu

Co Vám školení přinese

Školení Vás připraví na zavádění IRIS ve firmách. Naučíte se provádět
a vyhodnocovat interní audity. Ukážeme Vám, jak pracovat s pomocným
programem IRIS Tool.

Interní auditor IRIS (International Railway Industry Standard)

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a pět ? Součet zapište číslicemi.