Image obchodníka

Kurz na míru

Základní info

Cena bez DPH 6 990 Sk
Cena s 19% DPH 8 318 Sk

Cieľ aktivity

Kurz prepája individuálny vzhľad a vystupovanie obchodníka s firemnou kultúrou, ale zároveň vytvára obchodníkovi priestor na individualizáciu image-u. Obchodník sa má stať individualitou pozitívne vnímanou svojimi klientami.

 

Cieľová skupina

Široká skupina obchodníkov (account managerov, finančných sprostredkovateľov, realitných maklérov, poisťovacích poradcov a obchodných zástupcov) prichádzajúcich do priameho kontaktu s klientom, reprezentujúcich navonok spoločnosť a jej firemnú kultúru.

 

Podmienky prijatia

Obchodníci si na kurz môžu priniesť fotografie v rôznom profesionálnom oblečení, parfém, líčidlá ...

 

Obsahová náplň

Kurz tvoria tri bloky vedené troma rôznymi lektormi. Teoretický úvod o prepojení image-u s firemonou kultúrou a tréning vystupovania. Individualizácia vzhľadu – vlasové poradenstvo, pánska starostlivosť o pokožku, dámske líčenie. Úrovne obliekania – farebná typológia, návrh reprezentatívneho oblečenia pre každého účastníka.

 

Veková kategória

Dospelí

Image obchodníka

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a čtyři ? Součet zapište číslicemi.