Competence Foundation

Kurz na míru

Základní info

 

E-learningový program pro farmaceutické společnosti

  Se vzrůstající konkurencí na farmaceutickém trhu a čím dál větší profesionalizací farmaceutických firem, rostou i požadavky na kompetence reprezentantů. Trendem je standardizace jejich vzdělávání, tvorba vzdělávacích plánů atd. Oříškem pro většinu firem zůstává zprostředkování vědomostí o fungování zdravotnického systému a farmaceutického trhu v dostatečném rozsahu a vzájemných souvislostech. Na tomto úkolu se podílí většinou více osob patřících do různých oddělení firmy a proto se často informace opakují, nenavazují na sebe popř. některé chybí. Tím pádem vynaložené úsilí, čas a peníze nepřináší efektivní výsledek.


Pro koho je program určen?

  Program je určen jak pro nové reprezentanty, kteří ještě nemají zkušenosti z farmaceutického trhu, tak pro zkušené reprezentanty, kteří potřebují doplnit znalosti nebo se dozvědět o změnách v systému zdravotnictví. V neposlední řadě je určen pro ostatní zaměstnance farmaceutických firem, u kterých je potřebná znalost systému zdravotnictví.


Cíle

  Cílem programu je přinést uživatelům základní přehled o fungování zdravotnického systému v ČR, členěný do logických celků postihujících praktické potřeby farmaceutických společností; srozumitelný i pro uživatele bez jakékoli zkušenosti se zdravotnictvím, obsahuje příklady z praxe, interaktivní cvičení a závěrečný test. Díky pravidelné aktualizaci odráží změny ve zdravotnictví a umožňuje uživatelům jednoduše tyto změny sledovat.


Vedení lidí a týmu

  Zodpovědností prodejního managera je zajištění plnění plánu. Situaci má o to náročnější, že prodejní výsledky neovlivňuje přímo, ale prostřednictvím svého prodejního týmu sestávajícího z lidí různých typů a různé úrovně dovedností. Problematice vedení lidí a týmu se věnuje trainingový program obsahující řadu námětů a případových studií. Ukáže, jak tým vést, jak pracovat s jednotlivci, jak je motivovat. Za použití videokamery a zpětné vazby kolegů může manager zdokonalit svůj přístup k členům týmu a plně využít jejich potenciál k plnění prodejních cílů.


Obsah

 • Lékaři a jejich specializace
 • Lékárna - osoby v lékárně, zákazníci, pacienti, fungování lékárny
 • Distribuce
 • Registrace léčiv, regulační orgány - SÚKL, EMEA, FDA
 • Cenotvorba a úhrada léčiv v ČR Vývoj léčiv - preklinické a klinické hodnocení,
 • Farmaceutické patenty, patentová ochrana léčiv, licenční výroba
 • Výroba léčiv - SVP, obal, příbalová informace, SVP, exspirace
 • Lékové formy a způsoby aplikace
 • Jakost léčiv, farmakovigilance, lékopis
 • Dělení léčiv - Rx, OTC, originál, generikum, vyhrazená léčiva, doplňky stravy, ZP
 • Marketingová komunikace a reklama ve farmacii
 • Farmakokinetika
 • Farmakodynamika
 • Slovníček pojmů
 • Závěrečný test

Pro ilustraci, např. CENOTVORBA A ÚHRADA LÉČIV V ČR se dále tematicky člení do následujících oddílů

   

 • Zařazení nového léčiva do ATC skupiny a přehled ATC skupin
 • Stanovení maximální ceny, Ministerstvo financí
 • Degresivní marže a její výpočet
 • Co znamenají ceny uvedené v číselníku VZP - orientační a nejvyšší dohodnutá
 • Kdo a na základě čeho rozhoduje o úhradě léčiva
 • Změny úhrad, indikačního nebo preskripčního omezení
 • Doplatky - vliv lékárny, distributora, firmy na jejich výši
 • Existující databáze léčivých přípravků - AISLP, Pharmindex, Remedia, číselníky VZP

Přínosy

 • členění bloků do logických úseků
 • srozumitelný výklad s příklady z praxe
 • možnost studovat kdykoliv a kdekoliv, průběžně se k dané problematice vracet
 • možnost doplňování témat a informací na přání klienta, pravidelné aktualizace
 • spolupráce s týmem odborníků na metodiku vzdělávání, firemní potřeby, procesy a praxi lékařů, marketing.

Závěrečný test

  Tento e-learningový program je zakončen testem, který umožní sledovat míru znalostí uživatelů. Po vyplnění náhodně vygenerovaných otázek a jejich odeslání nebo po vypršení časového limitu pro jeho vyplnění je automaticky on-line vyhodnocen a uživatel je informován o výsledku.


Autor

  PharmaTraining, s.r.o. - společnost zaměřená na vzdělávání ve zdravotnictví


Cena

Multilicence pro firmu dle velikosti struktury (počet managerů a reprezentantů), s neomezeným přístupem pro zaměstnance nebo jednotlivé licence pro konkrétní uživatele na rok s možností prodloužení

 

Competence Foundation

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.