Cenová analýza v nákupu a zásobování

Kurz na míru

Základní info

Cíl: Seznámit účastníky s metodami cenové analýzy a jejich praktickou aplikací v nákupu a zásobování jako významného faktoru snižování nákladů ve firmě.

Obsah :
Úloha ceny v tržní ekonomice, typy cen, cenové souvislosti, cenová politika
Vztah cenové analýzy hodnotové analýze
Mechanismy tvorby cen
Cena v marketingové strategii
Druhy nákladů, kalkulační vzorec
Cenová kalkulace v obchodě a průmyslu
Rozbor cen - přehled metod (ukázky výpočtu)
Poskytování služeb a náklady na ně
Cenová tvorba v zásobovací praxi
Metody cenové analýzy
Účel a použití cenové analýzy, praktické ukázky.

Cenová analýza v nákupu a zásobování

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a sedm ? Součet zapište číslicemi.