Zvládání stresové zátěže

Kurz na míru

Základní info

Stres v našem životě - rozměry stresu (stres pozitivní a negativní, deprese a syndrom vyhoření)
Signály stresu - frustrace, adaptace, maladaptace, typové zaměření na stres, vliv výchovy k překonávání překážky, umění se bránit - asertivní komunikace a jednání, životní cíle a jejich hierarchie
Myšlenkové bariéry - umění je překonat, vliv sociálních, psychických a fyzických faktorů
Relaxace - praktický nácvik některých metod.

Zvládání stresové zátěže

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.