Základy marketingu pro úspěšné podnikání

Kurz na míru

Základní info

cílem je získat základní představu o marketingové filozofii, vytvořit si povědomí o důležitosti marketingového přístupu ve firmě pro úspěšné působení firmy na trhu,aplikovat nabyté znalosti do každodenní praxe, rozlišit jednotlivé nástroje marketingového mixu a uvědomit si jejich vzájemnou vazbu, být aktivním článkem marketingově řízené firmy

 

Základy marketingu pro úspěšné podnikání

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a čtyři ? Součet zapište číslicemi.