Základy marketingu

Kurz na míru

Základní info

Cílem kurzu je prohloubit znalosti z oblasti marketingu. Dovést účastníka k pochopení a využití marketingových principů a aktivit v širokém spektru firemního a osobního využití. Na kurzu účastníci získají potřebné znalosti a dovednosti, které pomůžou v konkurenčním boji dnešní doby. Na kurzu je kladen velký důraz na pochopení důležitosti zákazníka. Pochopení jeho potřeb a chování je základním principem marketingu. Účastníci kurzu budou dále seznámeni s možnostmi analýz, které jsou nutné pro měření marketingových aktivit, vyhodnocování úspěšnosti a stanovení dalších postupů pro firemní rozvoj. Kurz je určen manažerům, vedoucím projektů a všem, kteří se podílí na marketingových aktivitách v jakémkoliv sektoru..

http://www.jubela.cz/firemni-vzdelavani/kurz/zaklady-marketing

Základy marketingu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a sedm ? Součet zapište číslicemi.