Základy marketingového pracovníka

Kurz na míru

Základní info

Z marketingu sa robí neraz veľká veda. Vynakladáme naň nemalé finančné prostriedky s tým, že aj tak neviem predpovedať výsledok, ktorý nám tieto investície prinesú. Málokto si však uvedomuje, že marketing je vo svojej podstate veľmi jednoduchá vec a riadi sa pravidlami zdravého rozumu. Je to hlavne o prieskumoch trhu, zisťovaní skutočných potrieb zákazníka, určovaní cieľovej skupiny a testovaní, či má vaša komunikácia skutočne žiadanú odozvu. Tento program vám ukáže ako robiť aj s minimálnym rozpočtom efektívny marketing a ako dosiahnuť žiadaný úspech. Ako upevniť, či vytvoriť dobré meno firmy a spôsobiť nárast produkcie. Ak toto dobre funguje, dokážete svojej firme ušetriť nemalé finančné prostriedky.


Tento program je zameraný na

  • to ako zostavovať a klásť otázky v prieskumoch tak, aby ste na ne dostávali hodnotné odpovede, ktoré sú použiteľné k nasmerovaniu ďalšieho propagovania výrobkov, či služieb
  • zvýšenie schopnosti komunikovať bez napätia, alebo nervozity, zvýšenie schopnosti prenášať svoje myšlienky jasne a zreteľne s riadením komunikácie v akejkoľvek situácii
  • praktické robenie a vyhodnocovanie prieskumov pre účely následného efektívneho marketingu
  • porozumenie medziľudským vzťahom, ktoré sú pre pracovníka marketingu nevyhnutné

 Obsah
Seminár: Marketing a reklama
Seminár: Tajné tromfy PR
Seminár: Dril emócií
Seminár: Medziľudské vzťahy a ich zvládanie na
pracovisku
Kurz: Základná študijná príručka
Kurz: Marketing
Kurz: Prieskumy
Tréningový kurz: Ako zlepšiť svoje podnikanie
pomocou komunikácie


Cieľová skupina

Majitelia firiem, ktorí sa chcú stať efektívnejšími vo vedení marketingových aktivít svojich spoločností.Všetkým, ktorí pracujú v súčasnosti na marketingových pozíciách, prípadne tam chcú pracovať.


Predpoklady
Žiadne


Produkt
Človek, ktorý je schopný priamo marketingovo komunikovať, zostavovať kvalitné prieskumy a z ich vyhodnotení definovať správnu formu marketingovej podpory, ktorá bude mať v cieľovej skupine požadovanú odozvu.


Dĺžka
Cca 24-28 dní celodenného štúdia


Cena
195. 920,- Sk bez DPH


Bonus
Po ukončení programu jednodňová konzultácia na danú problematiku v hodnote 29.990,–Sk zdarma.Za spoločnosť Business Success vám prajeme veľa nových poznatkov !

Základy marketingového pracovníka

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.