Využití elektronických prostředků

Kurz na míru

Základní info

Cíl: Získat přehled a také konkrétní nápady a návrhy, jak zlepšit svou marketingovou výkonnost a zapojit se do mezinárodního obchodu.

Obsah :                                                                                                           Jednotlivé nástroje elektronického marketingu - Datové sklady, Web, nákupní roboti, databáze, sítě a systémy pro plánování                                                           Segmentace a analýza trhu - databáze pro segmentaci, positioning, kulturní rozdíly a jak je respektovat, elektronické výzkumné marketingové nástroje                               Marketingový mix v elektronickém obchodě- produkt, cena a způsoby distribuce, změny ve vztahu zákazník-dodavatel, potenciální problémy při volbě elektronických kanálů, komunikace                                                                                                  Mezinárodní marketing a elektronické prostředí - analýza mezinárodních trhů, identifikace zemí, mezinárodní e-obchod a jeho překážky                                                         Základní principy etiky v elektronickém marketingu - soukromí, bezpečnost, ochrana, autorská práva                                                                                                    Tradiční marketing a obchod paralelně, co je pro firmu optimální a v jakých proporcích?    Jsou na Internetu vůbec naši zákazníci? Jak se to dá zjistit?                                           Kdy se má firma rozhodnout pro užití elektronického marketingu?                           Porovnání tradičního a elektronického procesního modelu                                        Evaluace on-line marketingové situace                                                                     Určení parametrů primárního a sekundárního výzkumu                                                 Nová definice produktu a služby                                                                                 Tržní trendy                                                                                                 Demografické ukazatele                                                                                      Potenciál firmy a její konkurenční výhoda

 

Využití elektronických prostředků

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a pět ? Součet zapište číslicemi.