Vymáhání pohledávek z obchodního styku

Kurz na míru

Základní info

Určeno:
Všem, kdo se zabývají pohledávkami ve společnosti, jejich zajištěním atd.. Dále drobným podnikatelům, živnostníkům.

Cíle semináře:
Naučíte se jak se domoci svých pohledávek, jak ošetřit své smlouvy, jak předcházet vzniku nedobytných pohledávek.

Obsah:
Zajištění pohledávek a předcházení vzniku nedobytných pohledávek
Mimosoudní vymáhání pohledávek
Soudní vymáhání pohledávek, řízení před soudem, výkon rozhodnutí
Postoupení pohledávek
Započtení pohledávek
Likvidace, konkurz a vyrovnání

Metody:
Výklad, diskuze, modelové situace a rozbor příčin rozdílů v dosažených výsledcích.

Rozsah semináře: 1 den

Popis:
Zajištění pohledávek a předcházení vzniku nedobytných pohledávek
- uznání závazku formou notářského zápisu s přímou vykonatelností
- zástavní právo, ručení, směnka
- další zajišťovací prostředky
Mimosoudní vymáhání pohledávek
- agentury zaměřené na vzmáhání pohledávek
- legální cesty mimosoudního vymáhání
Soudní vymáhání pohledávek, řízení před soudem, výkon rozhodnutí
- soudní žaloba, soudní řízení, exekuční řízení
Postoupení pohledávek
- smlouva o postoupení pohledávek
Započtení pohledávek
- jednostranné započtení
- dohoda o kompenzaci
Likvidace, konkurz a vyrovnání
- přihláška pohledávek do likvidace, likvidační řízení
- přihláška pohledávek do konkurzu
- konkurzní a vyrovnací řízení

Vymáhání pohledávek z obchodního styku

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.