Výcvikový seminář obchodních dovedností - II

Kurz na míru

Základní info

Tento seminář navazuje na Výcvikový seminář obchodních dovedností I. Rozšiřuje spektrum základních znalostí a dovedností, a to se zaměřením na cenová vyjednávání a získání praktických dovedností ve vyjednávání a v technikách uzavírání obchodu.
Výcvikový seminář je veden interaktivní technikou a účastníci hrají role obchodního zástupce firmy a obchodního partnera. Použity budou výukové videofilmy a analýza videozáznamu vystupování a jednání účastníků. V průběhu semináře obdrží každý účastník pracovní materiály.
Optimální je počet 12 - 14 účastníků. Seminář je dvouapůldenní (lze jej časově rozvrhnout podle provozních potřeb a možností zákazníka. Místo konání - seminář je vhodné uspořádat mimo podnik (v případě zájmu , KOM IN navrhne, ev. sjedná).

Program semináře:
* Shrnutí principu obchodního jednání
* Příprava na jednání
* Základní otázky cenového vyjednávání
* Cenový limit jednání
* Vyjednávací tanec
* Reakce na nabídky
* Ústupková pravidla
* Techniky uzavření obchodu

Výcvikový seminář obchodních dovedností - II

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.