Výcvik obchodních dovedností

Kurz na míru

Základní info

Cílem výcvikového programu je rozvoj obchodních dovedností se zaměřením na psychologii a proces obchodního jednání od navazování kontaktu až po uzavření obchodu. Účastníci se naučí správně jednat se zákazníky, vést obchodní jednání na profesionální úrovni, získají doporučení, jak zvýšit svou profesionální úspěšnost. Osvojí si zejména dovednosti účinné obchodní prezentace, argumentace a vyjednávání. Naučí se lépe organizovat svůj čas a efektivněji vyhledávat a oslovovat zákazníky. Výcvikový program poskytne účastníkům rovněž podněty pro další sebevzdělávání a sebezdokonalování.

Výcvik obchodních dovedností

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.