VNÍMÁNÍ MEZIKULTURNÍCH ROZDÍLŮ

Kurz na míru

Základní info

Vliv zahraničního kapitálu v českých firmách a snaha proniknout na zahraniční trhy vyžaduje schopnost pracovat v odlišném kulturním prostředí, respektovat odlišné manažerské styly, uplatňovat odlišné prezentační a vyjednávací techniky.
Jak rozumět rozdílům mezi odlišnými kulturami, jak předcházet nedorozumění, jak se chovat a co dělat pro zahraniční delegace, jaký program s ohledem na jejich zvyky a hodnoty zvolit, jak nejlépe vycházet s jinými kulturami v obchodních a pracovních vztazích, co podporuje porozumění a dobrou komunikaci v rozdílném prostředí, rozvoj sociálních dovedností s pochopením postojů jiné kultury.

VNÍMÁNÍ MEZIKULTURNÍCH ROZDÍLŮ

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.