Veřejné vystupování

Kurz na míru

Základní info

Cíl semináře

Účastníci rozvinou své schopnosti v umění veřejně vystupovat bez trémy, bez zbytečné "omáčky" a zvýší tak účinek svých výstupů.

Cílová skupina

Všichni vedoucí spolupracovníci a spolupracovníci, kteří pravidelně či občasně veřejně vystupují

Učební metoda

 • Interaktivní dialog
 • Cvičení rozhovorů pomocí videokamery.
 • Skupinová analýza formou řízené diskuse

Délka trvání semináře - 2 - 3 dny

Zajištění semináře - Je možné využít námi poskytované organizace seminářů a výjezdních zasedání, popř. zajištění semináře ve Vašich prostorech

V ceně semináře je zahrnuto

 • Kompletní učební podklady
 • A.I.P.šanon

Návrhy obsahů

 • Sebehodnocení vlastních výstupů
 • Co je pro mne při veřejném vystupování nejdůležitější
 • Příprava
 • Tón a atmosféra
 • Formy veřejného výstupu
 • Přizpůsobit svůj výstup formě veřejného výstupu
 • Přijímat chválu a kritiku
 • Rétorický účinek
 • Gestikulace a mimika – jak ji kontrolovat – jak rozumět gestikulaci a mimice posluchačů
 • Aktivní pozorování a aktivní naslouchání
 • Jak se nedostat do pasti nepříjemných otázek
 • Techniky odpovědí na námitky – nepříjemné otázky
 • Kontrola úspěchu svého veřejného výstupu
 • Jak dále...

Veřejné vystupování

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.