VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ, IMAGE, KOMUNIKACE, METODY PUBLISH RELATIONS

Kurz na míru

Základní info

Výcvikový programy pro ředitele škol a zástupce ředitelů škol

Svědomitá a usilovná práce sama o sobě v dnešní době nezaručí efektivitu úsilí. Bez cíleně utvářeného a pěstovaného image se nadřeme a plody naší práce budou malé a možná i kyselé.
* co je důležité vědět o komunikaci
* význam otevřené komunikace; pseudokomunikace, konstruktivní a destruktivní komunikace
* komunikační bariéry
* komunikace slovní, mimoslovní; komunikace činy
* začátek komunikace, podstata sdělení, ukončení komunikace; komunikační rituály (jejich význam a kulturní rozdíly)
* význam zpětné vazby pro skutečnou komunikaci
* vytváření souladu v komunikaci; nápodoba mimoslovní komunikace a některé techniky neurolingvistického programování
* reaktivní a proaktivní komunikace; komunikační plán - s kým, o čem, kdy, jak dlouho, jakou formou
* zásady vnitrofiremní komunikace (dále jen VK): integrovaná komunikace; úloha vize, firemních hodnot a cílů v procesu VK; hlavní cíle VK; nejdůležitější obsah VK; informace, které musí vedení školy poskytovat pracovníkům, aby měli dostatek informací; co vše o škole hovoří (pověst školy, pověst a činy vedení, úspěchy a neúspěchy, atmosféra); předpoklady fungování VK; nejvhodnější situace pro VK; prostředky VK; odpovědnost za VK; zásady komunikace při změnách; písemná komunikace
* obsah komunikace manažera s podřízenými - témata, která je třeba odkomunikovat
* co tvoří image školy; čím se poškozuje image
* cíle PR; podstata metod PR, metody PR, hlavní zásady PR; způsoby zjišťování veřejného mínění
* osobní prezentace představitelů školy

VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ, IMAGE, KOMUNIKACE, METODY PUBLISH RELATIONS

$course.accreditationsStr

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.