Verbální komunikace

Kurz na míru

Základní info

Motto: " Komunikace představuje moc. Kdo se naučí ji efektivně využívat, může změnit svůj pohled na svět i pohled, kterým svět pohlíží na něj."
Anthony Robbins

Rozsah: 2 dny

Témata:
? Úvod do interpersonální komunikace
? Signál a metasignál
? Paralingvistická složka řeči (nácvik dovedností )
? Aktivní naslouchání a jeho složky (nácvik, videofeedback)
? Empatie není sympatie
? Slova s negativním významem
? Aktivní přesvědčování
? Nepřímé formy verbálního ovlivňování
? Metody kladení otázek

Verbální komunikace

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.