Úspěšný servisní technik - jednodenní kurz

Kurz na míru

Základní info

Žádoucí vlastnosti a dovednosti servisního technika
Jaký by měl být ideální servisní technik z různých úhlů pohledu? Do jaké míry se tomuto ideálu vaši servisní technici blíží?

Postavení servisu v marketingové strategii firmy
Prodejem produktu vše teprve začíná. "Produkt je tak dobrý, jak je dobrý jeho servis". Vliv úrovně servisu na loajalitu zákazníka. Jednotlivá stádia průmyslového výrobku a výjimečná role servisu.

Role servisního technika
Pozice servisního technika v sobě zahrnuje velký potenciál, který není vždy plně využit. Ačkoli role efektivního technika je rolí základní, zbývají ještě další čtyři role,které by měl servisní technik dokonale ovládat. Teprve potom bude zmíněný potenciál plně využit k prospěchu poskytovatele servisu i zákazníka.

Styly jednání servisního technika se zákazníkem
Každý zákazník je jiný a stejně tak i servisní technik. Každý má určitý styl jednání.Pomocí testu, který obsahuje 10 situací, ve kterých se servisní technici mohou ocitnout, si každý zjistí, jaký je jeho upřednostňovaný styl jednání a zároveň se dozvědí, jaký styl je pro tu či onu situaci vhodný.

Jednání s obtížnými zákazníky a obtížné situace.
I když naprostá naprostá většina zákazníků jedná standardně a jednání s nimi nepředstavuje větší problém, přece jen čas od času narazí servisní technik na zákazníka, kdy jednání s ním klade značný nárok na psychiku a vyžaduje vysoký stupeň sebekontroly, má-li si zachovat servisní technik profesionalitu i v těchto situacích. Probereme si některé typické případy obtížných zákazníků a volby vhodného chování.

Vytvoření pozitivního přístupu servisního technika k zákazníkovi.
Vytvoření pozitivního přístupu servisního technika k zákazníkovi je základním předpokladem úspěšného jednání. Pokud servisní technik takový přístup postrádá, zákazník to brzy odhalí. Promítnutí videoprogramu "Úspěšný servisní technik"k vytvoření správného vztahu napomůže.

Vytvoření pozitivního vztahu zákazníka k servisnímu technikovi.
Pozitivní vztah zákazníka k servisnímu technikovi utváří do značné míry servisní technik svým vystupováním. Častokrát jsou to maličkosti, které mohou vztahy zlepšit či zhoršit. Proto je zapotřebí si tyto věci uvědomovat.

Působení servisního technika na podporu prodeje.
Servisní technik má výsadní postavení ve srovnání s pracovníkem prodeje nebo obchodním zástupcem. Jednak má přístup do míst, kam se běžný návštěvník firmy nedostane, ale také není zákazníkem vnímán jako "někdo, kdo mu chce něco prodat".Naopak, je vnímán jako někdo, kdo zákazníkovi pomáhá řešit komplikace a problémy.Technická způsobilost vždy budí důvěru a pokud servisní technik svým vystupováním si vybudoval vztah důvěry, na jeho názory a doporučení zákazník bere zřetel. Servisní technik si v této části semináře osvojí základní prodejní dovednosti, které mu umožní,aby se o produktech své firmy vyjadřoval motivujícím způsobem a vhodným způsobem dokázal reagovat na případné námitky.

Jakých chyb se servisní technik dopustil?
Na tomto unikátním videoprogramu mohou servisní technici sledovat svého "kolegu" při návštěvách u různých zákazníků. Rozbor nedostatků a doporučení lepšího postupu si servisní technici provedou sami

Rozvíjení mezilidských vztahů se zákazníky
Hospodářská činnost se týká lidí. schopnost umět dobře jednat s lidmi patří mezi nejcennější aktiva, která v obchodním světě máme. Jedním z hlavních cílů tohoto kurzu je podtrhnout vědomí důležitosti mezilidských vztahů pro vaši práci. Jsou věci,které mohou zákazníky potěšit, a jiné podráždit. Provedené výzkumy v této oblasti umožnily vypracovat určitou bilanci chování, které zákazníky potěší a naopak.

Úspěšný servisní technik - jednodenní kurz

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.