ÚSPĚŠNÝ OBCHODNÍK - PRODEJCE (úspěšný absolvent obdrží Osvědčení o rekvalifikaci - akreditace MŠMT ČR)

Kurz na míru

Základní info

Délka kurzu:
pět dvoudenních modulů (lze upřesnit dohodou s klientem)

Charakteristika:
Kurz je určen pro posluchače, kteří pracují na obchodním úseku nebo pro ty, kteří mají zájem se stát úspěšnými dealery, prodejci a obchodními zástupci bez ohledu na nabízené produkty či služby.

Požadované znalosti:
U účastníků se nepředpokládají znalosti z dané problematiky.

Osnova:
Obchodní dovednosti: Sebepoznání - podmínka úspěšné komunikace. Osobnost prodejce a zákazníka. Image firmy, umění prezentace, reklama.
Komunikační dovednosti: Neverbální a verbální komunikace. Obchodní jednání (prodejní rozhovor): navázaní kontaktů, analýza potřeb, motivace zákazníka, zdolávání námitek, prezentace nabídky. Reklamace - zásady asertivního chování. Vedení lidí - týmová spolupráce, zásady řízeného rozhovoru. Trénink obchodních dovedností. Hraní rolí, význam zpětné vazby a sebehodnocení, videotréning.
Marketing obchodu: Základní pojmy, koncepce a úlohy marketingu. Marketingové strategie, úloha informačních systémů, nástroje marketingu. Klasifikace produktů a služeb, marketing produktu, marketing ceny produktu. Komunikace mezi trhem a producentem, nástroje komunikace, forma a obsah informace. Formy prodeje, distribuční trasy a strategie, uzavření prodeje.
Právo a obchod: Živnostenský zákon, základní ustanovení, podmínky pro zahájení podnikání v obchodní činnosti. Občanský zákoník, obecná ustanovení ve vazbě na obchodní zákoník, kupní smlouva, odpovědnost za škodu, atd. ... Obchodní zákoník, zejména smlouva o prodeji, vady zboží, nároky z vad zboží, povinnosti prodávajícího, vymáhání pohledávek, ...
Ekonomické minimum: Kalkulace nákladů, metodika tvorby ceny, získávání finančních zdrojů, leasing. Spotřební daně, daň z přidané hodnoty, daň z příjmu. Náležitosti účetního a daňového dokladu, pohledávky, závazky, příjem výdej, tržby, náklad, výnos, zisk.
Zkouška pro získání Osvědčení o rekvalifikaci.

ÚSPĚŠNÝ OBCHODNÍK - PRODEJCE (úspěšný absolvent obdrží Osvědčení o rekvalifikaci - akreditace MŠMT ČR)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.