ÚSPĚŠNÝ OBCHODNÍK - PRODEJCE (úspěšný absolvent obdrží Osvědčení o rekvalifikaci - akreditace MŠMT ČR)

Kurz na míru

Základní info

Délka kurzu:
pět dvoudenních modulů (lze upřesnit dohodou s klientem)

Charakteristika:
Kurz je určen pro posluchače, kteří pracují na obchodním úseku nebo pro ty, kteří mají zájem se stát úspěšnými dealery, prodejci a obchodními zástupci bez ohledu na nabízené produkty či služby.

Požadované znalosti:
U účastníků se nepředpokládají znalosti z dané problematiky.

Osnova:
Obchodní dovednosti: Sebepoznání - podmínka úspěšné komunikace. Osobnost prodejce a zákazníka. Image firmy, umění prezentace, reklama.
Komunikační dovednosti: Neverbální a verbální komunikace. Obchodní jednání (prodejní rozhovor): navázaní kontaktů, analýza potřeb, motivace zákazníka, zdolávání námitek, prezentace nabídky. Reklamace - zásady asertivního chování. Vedení lidí - týmová spolupráce, zásady řízeného rozhovoru. Trénink obchodních dovedností. Hraní rolí, význam zpětné vazby a sebehodnocení, videotréning.
Marketing obchodu: Základní pojmy, koncepce a úlohy marketingu. Marketingové strategie, úloha informačních systémů, nástroje marketingu. Klasifikace produktů a služeb, marketing produktu, marketing ceny produktu. Komunikace mezi trhem a producentem, nástroje komunikace, forma a obsah informace. Formy prodeje, distribuční trasy a strategie, uzavření prodeje.
Právo a obchod: Živnostenský zákon, základní ustanovení, podmínky pro zahájení podnikání v obchodní činnosti. Občanský zákoník, obecná ustanovení ve vazbě na obchodní zákoník, kupní smlouva, odpovědnost za škodu, atd. ... Obchodní zákoník, zejména smlouva o prodeji, vady zboží, nároky z vad zboží, povinnosti prodávajícího, vymáhání pohledávek, ...
Ekonomické minimum: Kalkulace nákladů, metodika tvorby ceny, získávání finančních zdrojů, leasing. Spotřební daně, daň z přidané hodnoty, daň z příjmu. Náležitosti účetního a daňového dokladu, pohledávky, závazky, příjem výdej, tržby, náklad, výnos, zisk.
Zkouška pro získání Osvědčení o rekvalifikaci.

ÚSPĚŠNÝ OBCHODNÍK - PRODEJCE (úspěšný absolvent obdrží Osvědčení o rekvalifikaci - akreditace MŠMT ČR)

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a čtyři ? Součet zapište číslicemi.